רשימת הגנים בגישה חינוכית דנית

הדנים נחשבים האנשים המאושרים בעולם. שיטת החינוך הדנית מתבססת על יחסים של אמון, כבוד והקשבה בין הגננת לילד.
ההנחה היא שאם ילד כועס זה יוביל להתנהגות כלשהי, ואם נטפל רק בהתנהגות לא נבין ממה נבע הכעס ולא נטפל במקור.
השיטה עוזרת לנו להבין את הילדים ואת ההתנהגות שלהם ולמה הם באמת זקוקים.
איך ניתן לשתף פעולה וליצור מערכת יחסים מיטיבה שתוביל לכך שהילדים יהיו מאושרים.
עקרונות השיטה נשענים על מתן תחושת ביטחון, יצירת אמון, ראיית צרכי הילד, הבנה כי הילד בעל יכולות גבוהות ועוד.
שם הגן כתובת דירוג ממוצע