מעון יום

גן ויצו המלך ג'ורג'

המלך ג'ורג' 35, תל אביב יפו

מעון יום

חוות דעת סה"כ 2 Reviews blackandwhite

04-03-2020
Picture?type=normal
Tomer Cohen
אבא לילד/ה בגן בשנת 2019-2020
אקדים ואומר שאין כל ספק שצוות המעון מסור ומתאמץ ככל יכולתו. בנוסף כל הבעיות ידועות ובתהליך טיפול (ארוך ומייגע) כבר זמן רב על ידי נשים נפלאות מהפיקוח ומצוות הגן שעושות כל שביכולתן כדי לשפר את המצב. לאור כל זאת, נראה שהכלים שהנהלת ויצו נותנת בידיהן לא מספיקים על מנת להתמודד עם הבעיות שבבסיס התנהלות המעון.  1. כמות כוח האדם - *) מנוהלת "על הקשקש" זה אומר שברגע שיש חוסרים (למשל בגלל איחור/מחלה- שקורים בתדירות גבוהה) אין מספיק אנשי צוות בכיתות. בנוסף, בין השעות שבע לשמונה ההנהלה לוקחת בחשבון שלא כל הילדים נמצאים ומשבצת גננת אחת על 2 קבוצות ילדים (פוטנציאל של כ30-35 ילדים כמובן שרובם לא מגיעים בשבע בבוקר אבל בהחלט קורה שמגיעים יותר ילדים באופן שהתקן של כמות מטפלות לילדים לא מתקיים).   *) במידה ויש חוסרים אין מניעה מבחינת הנהלת ויצו הרשמית לשבץ עובדת מטבח לטפל בילדים. מיותר לציין שהיא לא מוכשרת לכך, לא מנוסה, והילדים לא מכירים אותה. הדבר קורה בתדירות גבוהה. *) כדי לחסוך עלויות, מעסיקים במטבח עובדות במינימום שעות ההכרחי, והגננות משלימות שעות במטבח (בזמן שהילדים ישנים נניח).  ברור מאליו שזכותו של המעון לנצל את עובדיו עד למקסימום האפשרי (וזו גם המדיניות הרשמית של ויצו כפי שנמסרה כתשובה לתלונה שהוגשה אליהם בעניין זה), אבל חשוב שההורים ידעו מה הנטל שעל כתפי הצוות.  *) אין התחשבות בתקן במידה והגננת לא יכולה לתפקד תפקוד מלא (למשל גננת עם אישור מרופא לא להרים את הילדים בגלל בעיות גב לא יכולה לחתל ילדים למשל) עדיין נספרת כתקן מלא. *) מטפלות חדשות מגויסות ועוזבות תוך זמן קצר. כנראה שמדובר בכוח אדם לא מתאים או בתנאים לא מספקים על מנת לגייס כוח אדם איכותי. 2. ניהול המעון -  *) מזה זמן רב (יותר משנה) מתחלפות מנהלות במעון מידי מספר חודשים ובין לבין המעון גם נשאר לעתים בלי מנהלת כלל או ללא נוכחות מנהלת בשטח המעון (ניהול מרחוק במקביל לניהול סניף נוסף).  *) הפיקוח הציב מנהלת חלופית לזמן קצוב שעושה מעל ומעבר אך כבר חודשים רבים של חיפושים לא העלו פוטנציאל למנהלת קבועה. מנהלות קודמות שמונו עזבו תוך מספר חודשים והיו לא מתאימות בעליל לתפקיד מלכתחילה. לאור זאת ברור שהבעיה היא בכלים שעומדים לרשות הפיקוח לפתרון המצב. כנראה שבתנאים שההנהלה מקצה לא ניתן לקבל מנהלת טובה וקבועה לטווח ארוך בזמן סביר.  *) לאור העובדה שבהחלט יתכן שהמעון ישאר בלי מנהלת לתקופה מסוימת (נניח ובמידה והמנהלת הזמנית שהגיעה מסניף אחר, תחזור לסניף המקורי שלה). חשוב שההורים ידעו שהניהול אינו יציב כבר תקופה ארוכה ללא אופק חיובי כרגע. אוסיף ואומר שלא מפסיקים לרשום ילדים חדשים למעון אפילו בהינתן הבעיות שמתקיימות באופן שוטף עם כוח האדם התקני.  אני שוב מתנצל בפני צוות המעון ואנשי הפיקוח שמנסים מאוד לפתור את הבעיות אבל במצב הנוכחי הילדים נפגעים והמעון לא משקף את המצב האמיתי בפני ההורים שנרשמים לשנה הבאה. אין ספק שהנהלת ויצו צריכה לשנות פרדיגמה בצורה יסודית מקיפה ומיידית אם רצונה לפתור את הבעיות בצורה אמיתית בזמן סביר. 
08-01-2019
Picture?type=normal
Carmel Currie
אמא לילד/ה בגן בשנת 2018-2019
בויצו קינג גורג החוויה שלנו טובה. נשות הצוות מקסימות והבן שלנו עובר לידיים שלהן בשמחה. ישנו חסרון בויצו והוא שצוות יכול להתחלף משיקולים של הגן מבלי לתת דין וחשבון להורים. זה קרה בכיתה של הבן שלנו אבל אחרי שהילדים וההורים התרגלו, המצב שוב נרגע. בתחילת השנה היתה מנהלת חדשה שעזבה לאחר חודש, דבר שיצר תחושה של אי החזקה בגן. לאחרונה נכנסה מנהלת חדשה, מאוד מושקעת ואיכותית. חוץ מזה, הגן מרווח, נקי והחוגים בו מצויינים.
מבוסס על 2 חוות דעת
Rating full orange
Rating full orange
Rating full orange
Rating empty orange
Rating empty orange

ניהול הגן

Rating full orange
Rating full orange
Rating full orange
Rating full orange
Rating empty orange

תזונה

Rating full orange
Rating full orange
Rating full orange
Rating full orange
Rating half orange

ניקיון הגן

Rating full orange
Rating full orange
Rating full orange
Rating full orange
Rating half orange

מבנה הגן והחצר

Rating full orange
Rating full orange
Rating full orange
Rating full orange
Rating empty orange

צוות הגן