נועם שרון, מנכ"ל הוצאת אדם עולם
נועם שרון הוא מנכ"ל הוצאת אדם עולם המוציאה לאור את מגזין אדם עולם לחינוך וולדורף ואנתרופוסופיה בישראל ואת עיתון הילדים אדם צעיר
מהו חינוך אנתרופוסופי

מהו חינוך אנתרופוסופי?

בישראל נקרא חינוך אנתרופוסופי גם חינוך ולדורף חינוך ולדורף רואה את האדם כישות מתפתחת, ואת הילדות כפרק זמן משמעותי ובעל ערך לשם עצמו. הילדות נתפסת כתקופה של הבשלה, צמיחה פנימית ופיתוח הדרגתי של כשרים, איכויות והבנות. הילד הוא אדם צעיר ושלם, ישות בהתהוות וצמיחה אל הבגרות, אבל לא מבוגר קטן. בחינוך ולדורף כל תוכניות הלימודים, המתודות ודרכי הלימוד, הגישה לילד,
חיפוש גני ילדים